Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
27.03.2023

s a z i v a m

18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. ožujka  2023. (četvrtak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Omiša za razdoblje 2017.-2022. godine u 2022. godini

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

8. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

9. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini na području Grada Omiša

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

10. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša u 2023. godini:

     10.1. Stjepanu Kuvačiću, prof.

     10.2. Karini Lapendi, prof.

     10.3. Marti Zečić

     10.4. Ani Juginović

     10.5. Osnovnoj školi „Josip Pupačić“

     10.6. Gradsko kazalište „Mali princ“

     10.7. Draženu Borčiću, dipl.ing.el.

     10.8. Kati Pupačić

     10.9. Nikši Tijardoviću

     10.10. Jadranki Petrušić

     10.11. Povijesnoj postrojbi Društva Poljičana Sveti Jure

 

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500