Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
19. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
23.05.2019

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 28. svibnja 2019. (utorak) u 18.00 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 18.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o donošenju UPU MLIJA-BORAK
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018.
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 5.  Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2019.godinu
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godine
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2018.
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 8. Izvješće o ostvarenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2018. godinu
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o komunalnoj naknadi
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju ulica i trgova u naseljima Svinišće i  Blatu n/C
  (Izvjestitelj: Sanja Ilić)
 11. Prijedlog za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o izvanrednom i privremenom obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković i Đeki Stanić)
 12. Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2019.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 13. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti uu provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 14. Prijedlog za davanje suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Omiš
  (Izvjestitelj: Svjetlana Buljević)
 15. Prijedlog za davanje suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. u Osnovnoj glazbenoj školi Lovro pl. Matačić Omiš
  (Izvjestitelj: Jasminko Šetka i Đeki Stanić)
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500