Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
13.12.2023

s a z i v a m

24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 18. prosinca  2023. (ponedjeljak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

(pisani materijal uz ovu točku dostaviti će se naknadno)

2. Vijećnički upiti

3. Prezentacija koncepta razvoja kampa Ribnjak u Omišu

(Izvjestitelj: predstavnici tvrtke Rudan d.o.o.)

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2023.

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Stipe-Žuljević Mikas)

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Stipe-Žuljević Mikas)

8. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

(Izvjestitelj: Stipe-Žuljević Mikas)

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2024.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša.

(Izvjestitelj: Stipe-Žuljević Mikas)

12. Prijedlog Dodatka Ugovoru o darovanju nekretnine i uređenju međusobnih odnosa u izgradnji zgrade srednje škole Jure Kaštelan- Omiš. (pisani materijal uz ovu točku dostaviti će se naknadno)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2023.godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2023.godini

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Festival dalmatinskih klapa Omiš“ Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

                                                   PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                      Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500