Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
27. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
12.04.2020

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 17. travnja 2020. (petak) u 9.00 sati

SJEDNICA ĆE SE ODRŽAVATI ELEKTRONIČIM PUTEM

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

  1. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
  2. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javno-prometne površine
  3. Prijedlog Odluke o privremenom ukidanju obveze plaćanja zakupnine
  4. Prijedlog Odluke o privremenoj obustavi postupaka prisilne naplate
  5. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ Omiš
  6. Prijedlog Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica
  7. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Omiš
  8. Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Omiš
  9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2019 s prijedlogom Zaključka po Izvješću
  10. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2020. godinu

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.

 

Privremena pravila za održavanje sjednice

Uputu Ministarstva uprave od 13.03.2020.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500