Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
19.03.2022

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 24. ožujka 2022. (četvrtak ) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriteriju, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Ela Ćoso)
 4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 5. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 6. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2022.g.
  (Izvjestitelji: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Mateo Pezo)
 10. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 11. Prijedlozi:

  11.1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Omiša i

  11.2. Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Omiša (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 14. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 15. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Omiša za razdoblje 2017.-2022.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 17. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  (Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 18. Izvješće o radu Vlastito pogona Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Mate Sovulj)
 19. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2022.

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500