Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
25.06.2022

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)

s a z i v a m

9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. lipnja 2022. (četvrtak ) u 19. sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Omiša za 2022.g.
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Odluke o  načinu izdavanja i o visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika
  (Izvjestitelj :Mate Sovulj)
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju savjetodavnog tijela
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za Grada Omiša za 2021.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 8. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 10. Prijedlog Izmjena i dopuna Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 13. Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 14. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli prostora Caritasu Splitsko makarske nadbiskupije
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 16.  Prijedlog Odluke o isteku privremenog korištenja dijela javnog parka za sportsku namjenu u UPU Punta
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 17.  Prijedlog Odluke o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500