Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
06/2023
04.05.2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

 

Br. 6  godina 2023. datum objave 4. svibnja  2023.

 

 

SADRŽAJ 6/2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

 

2. Odluka (Dodatka broj 1. Ugovora o zakupu izletišta Radmanove Mlinice)

 

3. Odluka (Dodatka br.2 Ugovora o zakupu kampa na predjelu Ribnjak)

 

4. Odluka o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine registrirane kao kulturnoga dobra u Omišu (čest.zgr  192, k.o. Omiš)

 

5. Odluka o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine registrirane kao kulturnoga dobra u Omišu (čest zgr. 394/2 i čest.zgr. 394/3, k.o. Omiš)

 

6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Omiš“

 

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“

 

8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovo pl. Matačić“ Omiš

 

9. Odluka o provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Gata, Čelina-Stanići, Svinišće i Nova Sela

 

10. Opći uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom

 

11. Zaključak po Izvješću o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2022. godinu

 

12. Zaključak po Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2022.

 

13. Odluka o vremenu i lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste

 

 

GRADONAČELNIK:

 

14. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za  2023. godinu

 

 

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ:

 

15. Statut Dječjeg vrtića Omiša

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500