Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
5/2024
26.03.2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 5/2024 s datumom objave 20. ožujka 2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta, u naravi dio parkirališta, radi postavljanja i korištenja brze punionice za električna vozila

4. Odluka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine koja ima svojstvo javnog dobra

5. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 20

6. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.

7. Program javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2024.g.

8. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2024. godinu

9. Program javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2024. godinu

10. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš

11. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Omiš

12. Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2024. godinu

13. Rješenje o razrješenju člana radnih tijela

14. Rješenje o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

15. Rješenje o izboru člana Odbora za statut i poslovnik

16. Rješenje o izboru člana Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova

17. Rješenje o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda

18. Zaključak po Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje VII.-XII. 2023.

19. Zaključak po Izvješću o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2023. godinu

20. Izvješće Mandatnog povjerenstva

 

GRADONAČELNIK:

 

21. Odluka o izmjeni Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Omišu

22. Odluka o cijenama korištenja  prostora gradske sportske dvorane „Ribnjak“ u Omišu

23. Zaključak o prijedlogu za razrješenje i izbor člana Nadzornog odbora u “Peovica” d.o.o. Omiš

24. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom  Grada Omiša za razdoblje 2017. – 2022. godine u 2023. godini    

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500