Odsjek za prostorno planiranje, pomorsko dobro i zaštitu okoliša

Mate RibičićVoditelj Odsjeka
Kontakt telefon 021 / 376 - 048
Ante ProsoVoditelj projekata
Kontakt telefon 021 / 376 - 048
Kristina RadovčićPomorsko dobro
Kontakt telefon 021 / 376 - 048
Nataša FranićStručni suradnik za prostorno planiranje
Kontakt telefon 021 / 376 - 048

Djelokrug:
– Izrada prostorno planske dokumentacije
– Utvrđivanje posebnih uvjeta i u vezi s tim izdavanje potvrda glavnih projekata
– Izdavanje suglasnosti za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
– Izdavanje koncesijskih odobrenja za korištenje pomorskog dobra
– Sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja zahvata u prostoru na okoliš
– Sudjelovanje u postupcima ishođenja građevinskih dozvola

 

Radno vrijeme sa strankama: 7:30 do 11:30 h

Odsjek za prostorno planiranje, pomorsko dobro i zaštitu okolišaNovosti