Odsjek za prostorno planiranje, pomorsko dobro i zaštitu okoliša

Osoba(e) za kontakt Mate RibičićVoditelj Odsjeka
Email adresa mate.ribicic@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 376 - 048
Osoba(e) za kontakt Ante ProsoVoditelj projekata
Email adresa ante.proso@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 376 - 048
Osoba(e) za kontakt Kristina RadovčićPomorsko dobro
Kontakt telefon 021 / 376 - 048
Osoba(e) za kontakt Nataša Franić
Email adresa natasa.franic@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 376 - 048

Djelokrug:
– Izrada prostorno planske dokumentacije
– Utvrđivanje posebnih uvjeta i u vezi s tim izdavanje potvrda glavnih projekata
– Izdavanje suglasnosti za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
– Izdavanje koncesijskih odobrenja za korištenje pomorskog dobra
– Sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja zahvata u prostoru na okoliš
– Sudjelovanje u postupcima ishođenja građevinskih dozvola

 

Radno vrijeme sa strankama: 7:30 do 11:30 h

Odsjek za prostorno planiranje, pomorsko dobro i zaštitu okolišaNovosti