Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
OBAVIJEST
03.06.2020

Temeljem odredbi članka 7. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje (Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/13) i članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) u predmetu odabira najpovoljnijih ponuda radi postavljanja štandova, pokretnih naprava, i sl., na javnim površinama u razdoblju od 15 lipnja do 15. rujna 2020. godine, Gradonačelnik Grada Omiša, donosi Zaključak

Zapisnik o analizi i ocjeni ponuda.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500