Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Odluka o odabiru i financiranju programa javnih potreba u kulturi Grada Omiša za 2024.g.
21.02.2024

Gradonačelnik Grada Omiša je nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Omiša za 2024.g., uz pribavljeno mišljenje Kulturnog vijeća Grada Omiša, donio i objavljuje Odluku o odabiru i financiranju  programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture za Grad Omiš u 2024.g.

Prigovorni rok teče od 29.veljače 2024.g.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500