Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Podaci o ugovorima koje je Grad Omiš sklopio s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2022.godine (osim ugovora koji su evidentirani u registru ugovora o javnoj nabavi), stanje na dan 31. prosinca 2022. godine.
31.12.2022
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved