Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Ponovna javna rasprava (I) o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII) koji se odnosi isključivo za područje naselja Nova Sela
19.06.2023

Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu, lipanj 2023

 

Javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za komunalno – stambenu djelatnost, uređenja prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, Četvrt Žarka Dražojevića 1, Omiš, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati. od 20. lipnja 2023 god. do 30. lipnja 2023 god.

 

Javno izlaganje u petak, 23. lipnja 2023 god u 10 sati u prostorijama Ilirskog sjemeništa na Priku.

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500