Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
OBAVIJEST o zatvaranju dijela ŽC 6166 (dionica Omiš – Radmanove mlinice) u Omišu
09.04.2021

Radi izvođenja radova na temeljenju mosta Cetina u sklopu radova izgradnje dijela obilaznice Omiša: dionica DC70 – most Cetina – Omiš istok, zatvara se za sav promet dionica županijske ceste br. 6166: Omiš – Radmanove mlinice. Cesta se zatvara u noći od 7. 4. 2021g. do 8. 4. 2021.g. i od 8. 4. 2021.g. do 9. 4. 2021.g. u vremenu od 23.00 do 5.00 sati.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500