Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
TRANSPORT BRODICAMA – OBAVIJEST
09.03.2021

Sukladno prethodnoj obavijesti Hrvatskih cesta, brodice će voziti svakih pola sata od 5.00 – 23.00 sati, a po potrebi i češće.
Polazak iz Omiša je na desnoj obali pokraj objekta Županijskih cesta, a iz Zakučca sa postavljenog pontona za pristanište.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500