Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
10.09.2022

s a z i v a m

11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 14. rujna 2022. (srijeda ) u 19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Omiša za projekt modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitom javnom rasvjetom

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Pisak (II)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8. Prijedlog Odluke o granicama mjesnih odbora na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

9. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

10. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11. Prijedlog Zaključka o sklapanju aneksa br. 6. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Virna Mudnić)

12. Prijedlog Zaključka o sklapanju dodatka br. 4. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

13. Prijedlog Zaključka o sklapanju sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Brela

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

14. Izvješće  o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022.

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

15. Rasprava o javnim potrebama u predškolkom odgoju i obrazovanu te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Omiša  (na traženje grupe vijećnika)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500