11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
10.09.2022

Usvajanje zapisnika o radu 13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša Vijećnički upiti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 3. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 6. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Miksa)
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 8. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o zastupanju s odvjetnikom Josipom-Sašom Banić
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o stjecanju prava vlasništva
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija objekta u naselju Ostrvica za potrebe centralne kuhinje Dječjeg vrtića Omiš“
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja za početak izvođenja novih programa u Područnim odjelima Podstrana i Kostanje
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić i Đeki Stanić)
 14. Prijedlog Odluke o vremenu i lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 15. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2022.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 16. Program aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 17. Prijedlog javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2023.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 18. Prijedlog Analize stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved