Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
03.11.2022

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)

s a z i v a m

13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 8. studenoga 2022. (utorak) u 17.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 11. i 12.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3.  Polugodišnji izvještaj  o  izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 4.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup kampa na predjelu Ribnjak u Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 5.  Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove mlinice
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 6.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup izletišta Radmanove mlinice
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 7.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Miksa)

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500