Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
15.12.2022

Temeljem članka 65. stavak 1.   Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 20. prosinca 2022. (utorak) u 17.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 14.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti

 

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2022.godinu

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 1. Prijedlog Izmjena  i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (IV)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

PRVI DOKUMENT
DRUGI DOKUMENT

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 1. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Omiš

PRVI DOKUMENT

DRUGI DOKUMENT

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500