Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
08.07.2021

2.SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 13. srpnja 2021. (utorak) u 19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka u 2021. godini
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2021./2022. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Ribnjak (IX)
  (Izvjestitelj. Stipe Žuljević-Mikas)
 6. Prijedlog Odluke o izradi UPU Slavinj – Garma
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka broj 4. Ugovora o zakupu auto-kampa Ribnjak
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
 8. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za privremeno korištenje javno prometne površine
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 9. Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 10. Prijedlog Odluke o  prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Omiša i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500