Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
21. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
25.07.2019

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. srpnja 2019. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 20.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2019.godinu
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godine(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 7. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
  (Izvjestitelj: Nikola Milaković)
 8. Prijedlog Dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 9. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave radi realizacije projekta uređenja ulice Fošal u Omišu
  (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 10. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o socijalnog skrbi Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 11. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu Omiš
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja te o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja FDK Omiš
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš
  (Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
 15.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500