Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
24. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
22.11.2019

Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 27. studenog 2019. (srijeda) u 18.00 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 23.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019.g.
  (Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  (Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 8. PrijedlogPrograma građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 9. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro

  a) dijela čest. zgr. 263 k.o. Omiš

  b) posebni dijelovi čest.zgr.394/3
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 11. Prijedlog Odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 12. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Omiša za 2020 godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 13. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2020.g.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 14. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2019.g. te Plan aktivnosti i Financijski plan za 2020.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 15. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Omiša u 2019. godini
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada „Dječje vrtića Omiš“ Omiš
  (Izvjestitelj: Ela Ćoso)
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš
  (Izvjestitelj: Jasminko Šetka)
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić)
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500