Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
11.09.2021

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 14. rujna 2021. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021.
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 5. Prijedlog Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Omiša na kojem je ugovorena zaštićena najamnina
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 7. Prijedlog odluka o ukidanju svojstva javnog doba:

  7.1. Na dijelu kat.čest. 5107 k.o. Rogoznica

  7.2. Na dijelu kat.čest. 9573/1 k.o. Rogoznica

  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tekst Dodatka broj 2 Ugovora o zakupu izletišta Radmanove mlinice
  (Izvjestitetlj: Ivo Tomaosivć)
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Omiš na sklapanje

   Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Omišu

  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 10. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Ulaganje u rekonstrukciju i opremanje objekta za potrebe dječjeg vrtića u naselju Srijane“
  (Izvjestitelj: Đeki Stanć)
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak gradonačelnika o prihvaćanju zamolbe Miroslave Kovačić
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 13. Prijedlog Zaključka o sklapanju dodatka br.3.Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 14. Prijedlozi za imenovanje radnih tijela Gradskog vijeća:

  14.1. Odbora za statut i poslovnik

  14.2. Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama

  14.3. Odbora za pritužbe i predstavke

  14.4. Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša

  14.5. Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova

  14.6.Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda

  (Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 15. Prijedlog za imenovanje članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić)
 16. Prijedlog za utvrđivanje prijedloga za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobu na području Splitsko-dalmatinske županije
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić)
 17. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora u „Vodovod“ d.o.o. Omiš
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić)
 18. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2021.

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500