Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
18.02.2021

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18 i 8.a/20)

s a z i v a m

35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 23. veljače 2021. (utorak) u 9.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan)
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan)
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš

  Odluka o donošenju

  Procjena

  Grafički prilog 1. Karta rizika prijetnji omiš.pdf

  Grafički prilog 2. Karta rizika potres.pdf

  Grafički prilog 3. Karta rizika poplava.pdf

  Grafički prilog 4. Karta rizika pozar.pdf

  Grafički prilog 5. Karta rizika ekstremne temp.pdf

  Grafički prilog 6. Karta rizika epidemije.pdf

  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 6. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o davanju na korištenje gradskog prostora (DVD-u Kučiće)
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Omiš
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 10. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević – Mikas)
 11. Prijedlog Dopune Odluke o lokacijama za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja radova izgradnje obilaznice Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 13. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2020.
  (Izvjestitelj: Mate Sovulj)

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500