Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
12.11.2021

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)

 

s a z i v a m

4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 16. studenoga 2021. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru  Grada Omiša za razdoblje od 2016.-2020.

  IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU GRADA OMIŠA.pdf

  Zaključak gradonačelnik.pdf

  Zaključak pročelnik.pdf

  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)

 4. Prijedlog Odluke (o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka broj 2 Ugovora o zakupu izletišta Radmanove mlinice)
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k.č. 527 k.o. Omiš
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu  Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Omiša i Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: Sanja Ilić)
 8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti OGŠ “Lovro pl. Matačić“ Omiš (za pokretanje postupka za početak izvođenja novih programa)
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić i Đeki Stanić)

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

 

Napomena: zbog obimnog materijala uz točku 3. Izvješće o stanju u prostoru Grada Omiša za razdoblje 2016.-2020. dostavlja vam se na CD-u, a tekst je dostupan i na www.omis.hr uz ovu točku dnevnog reda

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500