Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
25.08.2023

s a z i v a m

21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 29. kolovoza 2023. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana i  početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestitelj. Lovrenka Kovačić Bućan)

2. Usvajanje zapisnika o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

3. Vijećnički upiti

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IX)

(Izvjestitelj Stipe Žuljević Mikas)

5. Prijedlog Odluke o dodjeli Gradskom muzeju Omiš, na korištenje i upravljanje prostor na adresi M. Gojsalić 6, u Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke u nerazvrstanoj cesti

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra ( kat.čest. 4857 k.o. Rogoznica)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

9. Prijedlog Odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

10. Prijedlog Zaključka o sklapanju aneksa br. 7. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš

(Izvjestitelj. Đeki Stanić i Virna Mudnić)

11. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

12. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Brela

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500