Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
06.10.2023

s a z i v a m

22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 11. listopada  2023. (srijeda) u 19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4. Odluka o otpisu potraživanja i obveza

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Nemira, Kučiće, Zakučac)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj infrastrukturi

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

9. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

10. Prijedlozi za razrješenje dosadašnje članice radnih tijela Gradskog vijeća i imenovanje novih članova

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

11. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje 1.-6.2023.

 

                                                   PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                      Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500