Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
14.03.2024

s a z i v a m
27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 19. ožujka 2024. (utorak) u 18.30 sati
U HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći
d n e v n i r e d

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva
2. Usvajanje zapisnika o radu 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3. Vijećnički upiti

4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4.1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023. godinu
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
4.2. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Sporazuma između Dalma Brzet d.o.o i Grada Omiša
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskoga zemljišta k.o. Omiš
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
7. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa nekretnine koja ima svojstvo javnog dobra
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta, u naravi dio parkirališta, radi postavljanja i korištenja brze punionice za električna vozila
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2024.g.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
11. Prijedlog Programa Javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2024. godinu
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2024. godinu
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
13. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Omiš
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2024. godinu
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
16. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova radnih tijela
17. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2023. godinu
(Izvjestitelj: Mate Sovulj)
18. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje VII.-XII. 2023.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500