Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
30. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
24.07.2020

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 28. srpnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

  1. Usvajanje zapisnika o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
  2. Vijećnički upiti
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Omiša za razdoblje 2020.-2026.
   (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta dodatka br. 3 Ugovora o zakupu auto kampa Ribnjak
   (Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
  5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine
   (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
   (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
  7. Prijedlog Mišljenja o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru na predjelu Garma – Ravnice
   (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
  8. Prijedlog Odluke kojom se Dječjem vrtiću Omiš predaje poslovni prostor na adresi Put Ribnjaka 11 radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja
   (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
  9. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kat.čest.zem. 9575 i 8842 k.o. Rogoznica
   (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

   T.10.1. Gradski muzej Omiš – imenovanje ravnatelja Rješenje GV 2020 nacrt 1.DIO.pdf

   T.10.2. GMO 2020 – TABAK – prijavnica, diploma, ispit, staž, CV, sud 2.DIO.pdf

   T.10.3. GMO 2020 – TABAK – program 3.DIO.pdf

   (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

  11. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš
   (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
  12. Prijedlog za zauzimanje stava o inicijativi građana naselja Dubrava za izdvajanje naselja Dubrava iz sastava Grada Omiša i pripajanje Gradu Splitu
   (Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved