Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
28.04.2023

s a z i v a m

19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 3. svibnja 2023. (srijeda) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sklapanja Dodatka broj 1. Ugovora o zakupu izletišta Radmanove Mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sklapanja Dodatka br.2 Ugovora o zakupu kampa na predjelu Ribnjak

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine označene kao čest.zgr  192, zk.ul. 151 k.o. Omiš, u Omišu registrirane kao kulturno dobro
(izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine označene kao čest zgr. 394/2, zk ul. 938 , čest.zgr. 394/3, zk.ul. 894 k.o. Omiš, u Omišu registrirane kao kulturno dobro

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Omiš“

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovo pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelji: Zvonko Močić i Davor Jelavić Šako)

14. Prijedlog Odluke o provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Gata, Čelina-Stanići, Svinišće i Nova Sela

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

15. Prijedlog Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

16. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

17. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2022.

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500