Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
29. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
25.06.2020

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. lipnja 2020. (utorak) u 18.30 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019.

  GO 2019 Ispis izvršenja proračuna

  GO 2019- IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA tekst

  GO Plan razvojnih programa 2019.docx

  (Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2020.

  I REB 2020 – Opći dio.xls
  I REB 2020 Posebni dio.xls

  I REB Plan razvojnih programa 2020.docx

  Amandman Na temelju članka 62.docx

  OBRAZLOŽENJE.docx

  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020.godinu
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih strankama u 2020. godini
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 7. Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta dodatka br. 3 Ugovora o zakupu auto kampa Ribnjak
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019.g.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 10. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu kat.čest. 8938 k.o. Rogoznica
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu kat.čest. 9538 k.o. Rogoznica
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 15. Prijedlog Mišljenja o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru na predjelu Garma – Ravnice
  (Izvejstitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša
  (Izvjestitelji: Đeki Stanić)
 17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš
  (Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)
 18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš
  (Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)
 19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš
  (Izvjestitelji: Đeki Stanić i Jasminko Šetka)
 20. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zakučac
  (Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 21. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Mate Sovulj)

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500