Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
21.06.2024

s a z i v a m

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 26. lipnja  2024. (srijeda) u  19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

d n e v n i   r e d

 

1.Usvajanje zapisnika o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

 

3. Prijedlog Zaključka o sklapanju Dodatka  Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o naknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu (Izvjestitelj: predstavnik Promet d.o.o. i  Đeki Stanić)

4. Prijedlog Odluke o drugim (2.) Izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Punta (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grda Omiša (IX)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole za rad na pomorskom dobru

(Izvjestitelj: Kristina Radovčić)

6. Prijedlog o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8. Prijedlog Odluke (sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje i održavanja vodoopskrbne mreže naselja Dolac Donji)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

9. Prijedlog Odluke (suglasnost HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split za izgradnju GTS 20(10)/0,4kV „RIBNJAK 9“)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

10. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Omiša Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

           (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2024./2025. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Gradska knjižnica Omiš

(Izvjestitelj: Svjetlana Buljević)

 

13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Omiš za 2023.g.

(Izvjestitelj: Svjetlana Buljević)

14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2023.g.

(Izvjestitelj: Davor Jelavić Šako)

15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za kulturu Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš za 2023.g.

(Izvjestitelj: Ela Ćoso)

17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Omiš za 2023.g.

(Izvjestitelj: Angela Tabak)

18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2023 g.

(Izvjestitelj: Mijo Stanić)

 

 

 

 

                                                   PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                      Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500