Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
05.12.2020

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

 

s a z i v a m

33. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 10. prosinca  2020. (četvrtak) u 17.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći  4

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 31. i 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Dopune Poslovnika Gradskog vijeća Radni materijal
 4. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

  OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2021.docx

  Plan proračuna 2021

  Obrazloženje financijskog plana Vlastitog pogona.pdf

  Plan proračuna Grada Omiša za 2021.g. – sa projekcijama opći dio

  Plan proračuna Grada Omiša za 2021.g. – sa projekcijama posebni dio

  Plan razvojnih programa 2021.g.

  Obrazloženje Plana proračuna za 2021. g.

  (Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 5. Prijedlog Odluke  izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu

  Odluka o izvršenju proračuna 2021.g.

  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 8. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

  PGI2020 Ispis izvršenja proračuna.xls

  PGI 2020 – IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA.docx

  PGI 2020 Plan razvojnih programa 2020.docx

  (Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 9. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
  (Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 10. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u k.o. Duće
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br.1. Ugovora o zakupu izletišta „Radmanove mlinice“
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje i opremanje vatrogasnog doma u naselju Kučiće“
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Omiša u 2020. godini
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 14. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2020.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2021.g.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 16. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Omiš u 2021.g.

  Prilog 1
  Prilog 2

  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

  Prilog 1

  Prilog 2

  Prilog 3

  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 18. Prijedlog Zaključka o sklapanju Dodatka br.2. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 19. Izvješće o radu Gradonačelnika Grda Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2020.

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500