Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
03.05.2024

s a z i v a m

29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 8. svibnja 2024. (srijeda) u  19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1. Izvješće mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana i o početku mandata  zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

2. Usvajanje zapisnika o radu 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

3. Vijećnički upiti

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2024. godinu

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2024. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka u 2024. godini

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja punionice vozila električnom energijom

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao č.z. 1128/28 k.o. Omiš

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti između Grada Omiša i Vodovod Omiš d.o.o.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti u korist HEP d.o.o.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama (usklađene s elaboratom-Pisak)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

Napomena: materijal uz ovu točku dostavit će se uoči sjednice

15. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedb+i posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2024. godini na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2024./2025. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

17. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailgić)

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500