Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
34. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
18.12.2020

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a

34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 23. prosinca  2020. (srijeda) u 11.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

  II REB 20 – Opći dio.xls

  II REB 20 – Posebni dio.xls

  II REB Plan razvojnih programa 2020 .docx

  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 6. Prijedlog II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.g.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omišu u 2020.g.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 9. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
 10. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje izjave o ne polaganju prava na označenim nekretninama u k.o. Katuni
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlozi  odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

  a) na dijelu o kat čest. 10143/2 k.o. Dolac

  b) na dijelu čest. 160 k.o. Omiš)

  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša

  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 15. Prijedlog Odluke o koncesiji za obavljanje javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o darovanju viška iskopa
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta centra za kulturu Omiš
  (Izvjestitelj: Petar Buljević)
 18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o osnivanju Gradskog kazališta Mali Princ Omiš u sastavu Centra za kulturu Omiš
  (Izvjestitelj: Petar Buljević)
 19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o formiranju kazališnog vijeća Gradskog kazališta Mali Princ Omiš u sastavu Centra za kulturu Omiš
  (Izvjestitelj: Petar Buljević)
 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Gata 2 za 34. sjednicu Gradskog vijeća
 21. PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

  Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500