Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
11/2023
23.10.2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 11 godina 2023. datum objave 12. listopada  2023.

 

SADRŽAJ 11/2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2023.g.

2. Odluka o otpisu potraživanja i obveza

3. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Nemira, Kučiće, Zakučac)

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi

6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Omiša

7. Odluka kojom se daje ovlast gradonačelniku Grada Omiša za sklapanje nagode sa vlasnicima (suvlasnicima) nekretnina u postupku potpunog izvlaštenja zemljišta radi izgradnje spoja Ulice fra Stjepana vrlića na državnu cestu D8

8. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

9. Rješenje o razrješenju (Sanja Ilić, članica radnih tijela Gradskog vijeća)

10. Rješenje o izboru članice Mandatnog povjerenstva

11. Rješenje o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

12. Rješenje o izboru predsjednika Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama

13. Rješenje o izboru članice Odbora za prituže i predstavke

14. Rješenje o izboru predsjednice Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova

15. Zaključak po Izvješću  o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje 1.-6.2023.

 

GRADONAČELNIK:

 

16. Rješenje o razrješenju dosadašnjih i o imenovanju novih članova Upravnog vijeća predškolske ustanove Dječji vrtić “Omiš” Omiš kao predstavnike Grada Omiša

17. Rješenje  o razrješenju i o imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj glazbenoj školi “Lovro pl. Matačić” Omiš

 

URED GRADONAČELNIKA:

 

18. Ispravak Službenog glasnika Grada Omiša br. 2/22

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500