Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
02.12.2022

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)

s a z i v a m

14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 6. prosinca 2022. (utorak) u 17.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 8. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Miksa)
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o zastupanju s odvjetnikom Josipom-Sašom Banić
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o stjecanju prava vlasništva
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija objekta u naselju Ostrvica za potrebe centralne kuhinje Dječjeg vrtića Omiš“
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja za početak izvođenja novih programa u Područnim odjelima Podstrana i Kostanje
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić i Đeki Stanić)
 16. Prijedlog Odluke o vremenu i lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 17. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2022.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 18. Program aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 19. Prijedlog javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2023.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 20. Prijedlog Analize stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2023.g.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500