Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
08.12.2023

s a z i v a m

23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 12. prosinca  2023. (utorak) u 18.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2024.

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2024.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Omiša

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9. Odluka  o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (IX)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikass)

10. Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12. Prijedlog Odlike o nekorištenju prava prvokupa  nekretnine koja ima status kulturnog dobra

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke kojom se daje ovlast gradonačelniku Grada Omiša za sklapanje nagodbe sa vlasnicima ( suvlasnicima) nekretnina u postupku Potpunog izvlaštenja zemljišta radi izgradnje spoja Ulice fra Stjepana Vrlića na državnu cestu D8.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

14. Prijedlog Odluke o zahvatu građenja infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija) – izgradnja antenskog stupa visine 60 m s prihvatima za smještaj opreme operatora HT, Telemach i A1 Hrvatska, 2b. skupine, na katastarskoj čestici 1744 k.o. Svinišće (Podašpilje), investitora Hrvatski Telekom d.d., glavni projekt Osnovna postaja pokretnih komunikacija Podašpilje ID1140440 HT-07/01-2023-GP Antenski stup NRS 60-30 KT2, visine 60 m, – prvo čitanje

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

15. Prijedlog Analize stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2024.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

16. Izvješću o radu i programu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2023.g.

(Izvjestitelji: Višeslav Pešić i Đeki Stanić)

17. Prijedlog Programa aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2024.g

(Izvjestitelji: Višeslav Pešić i Đeki Stanić)

18. Prijedlog za imenovanje mrtvozornika na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

19. Prijedlog Programa javnih potreba  za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja  za Grad Omiš u 2024.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

20. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Dugopolje

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja  za početak izvođenja novih programa u OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

                                                   PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                      Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500