Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti

Natječaji

25.08.2023

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

28.07.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

07.07.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

03.07.2023

N A T J E Č A J za davanje u zakup građevinskog zemljišta gospodarske namjene na području Grada Omiša

23.06.2023

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU POJEDINOG PROSTORA GRADA OMIŠA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Poveznica za JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora na području Grada Omiša na korištenje udrugama

14.06.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

04.05.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

03.05.2023

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

28.04.2023

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500