Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti

Natječaji

17.02.2020

OGLAS

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 15.03. do 31.10.2020. na radno mjesto: komunalni djelatnik , 10 izvršitelja, rad u smjenama

Oglas

07.02.2020

Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša

Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta), Vukovarska ulica (nasuprot ex autobusnog kolodvora.

Natječaj
Skica

03.01.2020

PLAN PRIJEMA

Gradonačelnik Grada Omiša donosi Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2020. godinu I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Omiša i Vlastitom pogonu Grada Omiša, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj…

11.12.2019

OBAVIJEST

Radi provedbe Odluke o komunalnom redu Grada Omiša (Sl.glasnik Grada Omiša br. 7/19), a u skladu sa odredbom čl. 60 navedene Odluke, Grad Omiš objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge uklanjanja vozila sa javnih površina, a koja se ne upotrebljavaju u prometu

Poziv

29.11.2019

POZIV

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika, na radno mjesto administrativni referent, na neodređeno vrijeme, dana 29. studenog 2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati …

Poziv….

27.11.2019

ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Trg Stjepana Radića u Omišu, za vrijeme održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD” u razdoblju od 13. prosinca 2019. do 01. siječnja 2020. godine, koji je oglašen u listu “Slobodna Dalmacija”, a…

19.11.2019

POZIV

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split objavljuje javni poziv za dodjelu vaučera za subvencioniranje troška programa osposobljavanja, prekvalifikacije i/ili usavršavanja za nezaposlene osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije (2.500,00 kn).

Sadržaj objavljenog javnog poziva je na slijedećem linku ….

15.11.2019

Javni natječaj za privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Trg Stjepana Radića u Omišu za vrijeme održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD” u razdoblju od 13. prosinca 2019. do 01. siječnja 2020. godine.

Predmet natječaja je privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini na Trgu Stjepana Radića u Omišu, radi održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD”, koju organizira Turistička zajednica Grada Omiša i Centar za kulturu Omiš.

Natječaj i Skica

08.11.2019

Zaključak gradonačelnika

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša, predio Ribnjak, radi postavljanja kioska, utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj …

Zaključak gradonačelnika

08.11.2019

NATJEČAJ

Pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Omiša raspisuju Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: administrativni referent I , 1 izvršitelj
Uvjeti: – SSS, upravne/ekonomske struke ili gimnazija – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit

Natječaj

28.10.2019

NATJEČAJ

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/625, URBROJ: 2155/01-02-19-02 od 10. listopada 2019. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja kioska
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša, u Omišu, predjel Ribnjak radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje…

20.10.2019

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Poziv kandidatima na razgovor

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša poziva kandidate koji su podnijeli svoje prijave na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Festivala dalmatinskih klapa Omiš od 30.kolovoza 2019.g. na razgovor o prezentaciji prijava koji će se provesti pred članovima Odbora na adresi: Ured…

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500