Natječaji

15.11.2019

Javni natječaj za privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Trg Stjepana Radića u Omišu za vrijeme održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD” u razdoblju od 13. prosinca 2019. do 01. siječnja 2020. godine.

Predmet natječaja je privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini na Trgu Stjepana Radića u Omišu, radi održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD”, koju organizira Turistička zajednica Grada Omiša i Centar za kulturu Omiš.

Natječaj i Skica

08.11.2019

Zaključak gradonačelnika

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša, predio Ribnjak, radi postavljanja kioska, utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj …

Zaključak gradonačelnika

08.11.2019

NATJEČAJ

Pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Omiša raspisuju Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: administrativni referent I , 1 izvršitelj
Uvjeti: – SSS, upravne/ekonomske struke ili gimnazija – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit

Natječaj

28.10.2019

NATJEČAJ

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/625, URBROJ: 2155/01-02-19-02 od 10. listopada 2019. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja kioska
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša, u Omišu, predjel Ribnjak radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje…

20.10.2019

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Poziv kandidatima na razgovor

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša poziva kandidate koji su podnijeli svoje prijave na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Festivala dalmatinskih klapa Omiš od 30.kolovoza 2019.g. na razgovor o prezentaciji prijava koji će se provesti pred članovima Odbora na adresi: Ured…

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved