Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
25.03.2021

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)

 

s a z i v a m

36.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. ožujka 2021. (utorak) u 17.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2021.godinu
  1. Opći dio
  2. Posebni dio
  3. I Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
  4. Obrazloženja

  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailgaić)

  Napomena: materijal uz točku 3.  i  4. dostaviti će se naknadno

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021.
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu
  1. Opći dio
  2. Posebni dio
  3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša
  4. Zatim Izvršenje plana razvojnih programa

  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 7. Prijedlog Zaključka o sklapanju Aneksa br. 5. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš¸
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Virna Mudnić)
 8. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 9. Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2021.godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2021.g.

  Prilog T.10 JPK 2021 – Odluka o odabiru i financiranju korisnika po Natječaju.pdf

  Prilog T.10 .CZKO 2021 – plan rada za 2021.pdf

  Prilog T.10 FDKO 2021 – Plan rada za 2021.pdf

  Prilog T.10 GKO 2021 – -Plan rada za 2021.pdf

  Prilog T.10 GMO 2021 – Plan rada za 2021.pdf

  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2020. g.
  (Izvjestitelj: Mijo Stanić)
 13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 14. Prijedlog Izvješća  ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 15. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 16. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 17. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 18. Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnine za zakup poslovnog prostora –teretane u sportskoj dvorani Ribnjak
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 19. Prijedlog Odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 20. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2021.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 21. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2020. godini
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Omiša za razdoblje 2017.-2022. godine u 2020. godini
 23. Prijedlog Odluke o donošenju Programa izgradnje poduzetničke zone Gata 2
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 24. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša:

  24.1. Kseniji Vulić, dr.med.spec.pedijatrije

  24.2. Petru Križancu

  24.3. Zvonimiru Mihanoviću

  24.4. Malonogometnom klubu Olmissum

  24.5. Ekumenskoj inicijativi žena

  24.6. Dušku Kekezu

  24.7. Nadi Stanić

  24.8. Dijabetičkom društvu Omiš

 25. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500