Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
15.12.2021

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)

 

s a z i v a m

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 20. prosinca 2021. (ponedjeljak ) u 17.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2021.

  II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2021. G.- Opći dio.xls

  II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2021. G. – Posebni dio.xlsx

  II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu.docx

  Obrazloženje prijedloga II Izmjena i dopuna Plana Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu.docx

  Obrazloženje rebalansa II. proračuna 2021-2 UO GiDD.pdf

  DV Omiš – prijedlog rebalans II. proračuna 2021-2.pdf

  CZK Omiš – prijedlog rebalans II proračuna 2021-2.pdf

  GM Omiš – prijedlog rebalans II. proračuna 2021-2.pdf

  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021.
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
  Napomena: pisani materijali uz točke 3., 4, 5. i 6. dostaviti će se naknadno
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2021.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2021. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i  Katarina Pupačić)
 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u Sportu Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
 10. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu
  1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022.doc
  2. Plan proračuna 2022 – Opći dio.xls
  3. Plan proračuna 2022- Posebni dio.xls
  4. Obrazloženje uz prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za 2022. – 2024. godinu
  5. Amandmani uz Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu.docx

  PRORAČUN 2022 – UOGiDD Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024_konačno.pdf

  CZKO 2022 – prijedlog financijskog plana s obrazloženjem.pdf

  DV Omiš 2022 – prijedlog financijskog plana s obrazloženjem 2022.pdf

  GKO 2022 – prijedlog financijskog plana s obrazloženjem.pdf

  GMO 2022 – prijedlog financijskog plana s obrazloženjem.pdf

  FDKO 2022 – financijski plan s obrazloženjem.pdf

  GDHCK 2022 – financijski plan s programom rada.pdf

  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 14. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2022. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj  infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 16. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (na kat.čest.6241 k.o. Srijane)
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro
  (izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 18. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022 GV Odluka o donošenju Plana nacrt.pdf

  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022 GV konačni nacrt.pdf

  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

  Napomena: zbog obimnog materijala isti je moguće vidjeti na www.omis.hr uz dnevni red ove sjednice

 19. Prijedlog Analize stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša (2022.g.-2025.g.)
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2022.g.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 21. Prijedlog Zaključka po Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2021.
  (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
 22. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2022.g
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500