Planovi u izradi

Ponovna javna rasprava (I) o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII) koji se odnosi isključivo za područje naselja Nova Sela

Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu, lipanj 2023